مگان M53

کد:5261

ابعاد:

93 52 64
مشخصات فنی
ویژگی های خاصمحصولی با رعایت تمام استانداردهای کیفی شامل کیفیت فوم و فریم بندی درون آن؛ تزریقی بودن قابهای کف و پشت، بی صدا بودن سیستم برگشت و نیز پرسی بودن قطعات.

پروژه های مرتبط

محصولات مرتبط