میز 1026L

کد:4451

ابعاد:

1 1 1
مشخصات فنی
پایهلوله با پوشش کروم یا رنگ الوان
صفحهMDF روکش PVC و یا MDF لبه PVC
تنوع ابعاد2 الی 4 نفره

پروژه های مرتبط

محصولات مرتبط