میز F66R پایه جمع شونده

کد:4481

ابعاد:

1 1 1
مشخصات فنی
پایهتماما پروفیل آهن با قابلیت جمع شدن پایه
صفحهMDF لبه PVC
تنوع ابعاد4 الی 12 نفره

پروژه های مرتبط

محصولات مرتبط