میز تارانتو

کد:4501

ابعاد:

1 1 1
مشخصات فنی
پایهچوب یا رزین
صفحهMDF لبه PVC
صفحه جایگزینچوب روکشی بلوط
تنوع ابعاد8 الی 12 نفره

پروژه های مرتبط

محصولات مرتبط