88201468 |

نمایندگی هرمزگان

تجهیزات آشپزخانه صنعتی میلاد
شماره تماس: 
32235479 و 32235476-076
آدرس: 
بندرعباس،چهارراه قدس،نبش کوچه قدس 23

خرید محصولات و اطلاع از قیمت‌ها: