88201468 |
رستوران ایرانی عربی مکان متل قو
صندلی:
  • صندلی رومن
  • صندلی ژوبین
  • صندلی کویین دسته دار
میز:
  • میز 1021
  • میز 1025
کاناپه:
  • کاناپه میرلا
  • کاناپه آنجلیکا

رستوران ایرانی عربی مکان واقع در برج های عظیم زاده متل قو که توسط گروه صنعتی جهانتاب، چیدمان شده است.

برای اطلاع از جدیدترین جشنواره‌ها و تخفیف‌ها و همچنین آخرین محصولات ایمیل خود را وارد کنید.