88201468 |
مرکز همایش های معین
صندلی:
  • مگان M55

دکوراسیون مرکز همایش های معین  یکی از پروژه های موفق گروه جهانتاب است که در آن از صندلی های همایش راحتی استفاده شده است. تجهیز و راه اندازی مرکز همایش های معین که توسط گروه صنعتی جهانتاب ، براساس استانداردها و در عین حال حفظ زیبایی و کاربری سالن صورت گرفته است، در تجهیز این مرکز از صندلی مگان بهره گرفته شده است که دارای استحکام بالا و راحتی زیاد می باشد.

خرید محصولات و اطلاع از قیمت‌ها: