چرا مردم برای خوش شانسی و دور کردن بدبیاری به تخته می زنند

چرا مردم برای خوش شانسی و دور کردن بدبیاری به تخته می زنند

رسم به تخته زدن ، در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ایرانی رایج است. ما چند ضربه به یک قطعه چوب و یا به اصطلاح به تخته می زنیم تا بدبیاری و بدشانسی فاصله گرفته و خوشبختی و خوش شانسی به ما روی بیاورد.

رسم به تخته زدن از کجا آمد؟

این رسم از قرن نوزدهم میلادی در بریتانیا اوج گرفت و با اصطلاح “touch the wood” بین انگلیسی ها رایج شد.

اما در پس رسم به تخته زدن به فلسفه ای در قبایل سلت ها می رسیم که معتقد بودند روح خدایان در درختان ساکن هستند. برای همین با زدن ضربه هایی کوچک به تنه ی درختان خدایان خفته در آن ها را بیدار کرده و برای محافظت کردن و طلب درخواست هایشان از آن ها کمک می خواستند.

رسم به تخته زدن
رسم به تخته زدن

 

فلسفه ای دیگر نیز در این باره وجود دارد و آن این که مردم به وقت شادی و خوشحالی از شنیدن خبری نیک روی تخته می زدند تا گوش های ارواح خبیث قادر به شنیدن صدای شادی آن ها نباشند.

به جز این نظریه های دیگری که بیشتر شبیه به افسانه می مانند نیز درباره ی به تخته زدن یا لمس چوب وجود دارد. اما هر چیزی که هست عده ی زیادی از مردم جهان به این عمل اعتقاد دارند و تصور می کنند با لمس چوب بدی و شر را از خود دور کرده و خوش شانسی را حفظ می کنند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

بازگشت
ثبت نام درجهانتاب